Про компанiю

Головною метою діяльності Компанії ТОВ «ЛІРА МАЙН МІНЕРАЛЗ» є видобування стратегічних металевих корисних копалин, необхідних для існування і розвитку української промисловості.

Компанія має спеціальний дозвіл на видобуток золотовмісних руд Клинцівського золоторудного родовища.Це дало можливість розпочати реалізацію нашого бізнес-плану і придбати земельну ділянку площею 24 га (59,3 акра), на якій Компанією буде облаштовано промисловий майданчик гірничого підприємства і збагачувальну фабрику з отримання товарних золоторудних концентратів.

читати далі
Компанією здійснено «Оцінку впливу на довкілля планованої діяльності з видобування корисних копалин на базі ресурсів Клинцівського родовища» в рамках якої відбулися громадські слухання. Високопрофесійна й активна позиція наших фахівців під час цих слухань забезпечила укладання договору з органом місцевого самоврядування щодо соціального партнерства та участі у вирішенні соціально-економічних питань територіальної громади села Клинці. Як результат Компанія отримала позитивний висновок Міністерства екології та природних ресурсів України стосовно екологічної безпечності запланованої діяльності гірничого підприємства і збагачувальної фабрики для навколишнього середовища. 2020 року Компанія ТОВ «ЛІРА МАЙН МІНЕРАЛЗ» виконала на родовищі комплекс геологорозвідувальних робіт сучасного рівня. З метою ревізійного уточнення даних щодо геологічної будови родовища і підтвердження створеної фахівцями Компанії нової концепції морфології рудних тіл у рамках першого етапу власної бурової програми здійснено уточнювальне буріння п’яти свердловин (1 182 пог. м). Керн із них опробувано, а проби, з метою визначення вмісту і розподілу золота в руді, відправлено на аналізування до Ірландії — у профільну сертифіковану лабораторію компанії ALS. Отримані дані допомогли скорегувати модель геологічної будови Клинцівського родовища (у програмному середовищі Micromine) та оцінити його мінеральні ресурси за класифікацією NI 43-101 (Канадський національний інструмент). Одночасно було обрано схему переробки золотовмісних руд і визначено необхідне для неї сучасне технологічне обладнання. Для виконання технологічних досліджень у одній із провідних гірничопромислових Компаній світу — Metso Outotec відібрано представницьку технологічну пробу. У результаті цих випробувань технологічну схему переробки руд було актуалізовано. У підсумку на початку 2021 року у німецькій компанії Thyssen Schachtbau замовлено передпроектну розробку варіантів розкриття Клинцівського родовища — з визначенням методів відпрацювання золотовмісних руд і з оцінкою капітальних й експлуатаційних витрат. Згодом складено техніко- економічне обґрунтування (ТЕО) кондицій і звіт із підрахунком запасів блоку першої черги відпрацювання Клинцівського родовища. Цей звіт передано на експертизу до Державної комісії по запасах корисних копалин України (ДКЗ). Протоколом ДКЗ затверджено запаси першочергового блоку відпрацювання Клинцівського родовища та обґрунтовано необхідність геологічного довивчення західного флангу родовища з відпрацюванням єдиним гірничо-збагачувальним комплексом. Разом з тим Протоколом ДКЗ України від 30.03.2021 № 5279-ДСК збільшено ресурсну базу родовища. Результати довивчення Клинцівського золоторудного родовища стали підставою остаточної фінансової моделі з його освоєння та чергових важливих кроків. Так, були взяті в оренду законсервовані гірничі виробки минулих років з метою їх відновлення та подальшої експлуатації. Відновлювальні роботи стартували у травні 2021 року. За участі відомої німецької будівельної гірничопромислової компанії IDMG розпочато проектування рудника першої черги для відпрацювання затверджених запасів золота. Оскільки в Компанії ТОВ «Ліра Майн Мінералз» працюють високопрофесійні спеціалісти, які активно користуються послугами провідних лабораторій і профільних компаній світу в області гірничих, технологічних та інжинірингових робіт, тому швидко і на високому рівні виконано необхідний об’єм підготовчих робіт з експлуатації родовища. На цій основі заплановано виконання спеціальних будівельних і гірничих робіт на 2022 рік, щоб перший видобуток золота відбувся вже 2023 року.
менше

Наша команда

Олександр Настенко

ПРЕЗИДЕНТ
Олександр здійснює керівництво й забезпечує стійку ефективну роботу компанії. Займався підприємницькою
читати далі
діяльністю на керівних посадах в геологорозвідувальній галузі, будівництві та легкій промисловості. Очолював і здійснював численні угоди в області з розвідки корисних копалин і в інших секторах, де заробив репутацію успішного керівника проєктів. Має досвід у створенні компаній, структуруванні угод, злиття і поглинання компаній. У 1994 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за фахом «інженер-будівельник», у 2017 році — Харківський національний університет імені Каразіна (спеціальність «геолог»).
менше

Владислав Діброва

КЕРІВНИК ПРОЄКТА
Владислав має досвід формування, розвитку та управління профільних робочих груп для проєкту. Відповідає за
читати далі
планування, управління організаційними бізнес-процесами по Клинцівському родовищу. Регулює питання по техніці безпеки й дотримання норм з охорони навколишнього середовища. Взаємодіє з державними контролюючими органами та органами місцевого самоврядування. Під керівництвом Владислава успішно виконано перший етап програми геологорозвідувальних робіт на Клинцівському родовищі, каталогізовані та відправлені в лабораторію для дослідження кернові проби.
менше

Наталя Віляцер

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, МСФЗ, IPFM
Наталя є сертифікованим професійним бухгалтером з більш ніж 20-річним досвідом роботи в різних областях
читати далі
господарської діяльності, у тому числі в гірничодобувній галузі. Займається організацією бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту в компанії ТОВ "Ліра Майн Мінералз". Наталя є провідним фахівцем зі складання та забезпечення відповідності корпоративної фінансової звітності вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку (НСБО) і міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У компаніях, що займаються розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин, очолювала роботу по переходу з українських стандартів обліку на міжнародні, включаючи трансформацію обліку. Наталя має диплом АССА за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) й акредитована Інститутом професійних фінансових менеджерів (IPFM).
менше

Марія Курило

СТАРШИЙ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК, ЕКОНОМІСТ, ДОКТОР ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК.
Марія має спеціальну підготовку і більш ніж 10-річний практичний досвід в області фінансового аналізу проєктів
читати далі
rнадрокористування та оцінки запасів корисних копалини, а також досвід в оцінці ринків мінеральної сировини. Вона брала участь в різних геологорозвідувальних проєктах за оцінкою і підготовкою родовищ заліза, марганцю, титану і золота, розташованих в Україні, в регіонах Азії й Африки. Застосовує свій досвід в розробку ТЕО та оцінку мінеральних запасів золоторудного Клинцівського родовища. Марія має науковий ступінь PhD за спеціальністю "економічна геологія" й була відзначена Державною премією в галузі науки та техніки.
менше

Олексій Фалькович

СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ-ГЕОЛОГ, КАНДИДАТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
Олексій має більш ніж 40-річний досвід роботи в геології. Був безпосереднім учасником, а пізніше керівником
читати далі
геологічної розвідки Клинцівського родовища в 1991 - 2002 роках. Провів численні геологічні дослідження рудних родовищ, оцінку мінеральних ресурсів, професійний нагляд за видобутком корисних копалин, розробку і реалізацію програм для клієнтів в США, Південній Америці (Перу, Панама, Чилі), Європі (Туреччина, Росія, Україна), Африці. Олексій має вчений ступінь кандидата геологічних наук, є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин України, членом Національної ради з прогнозування мінеральних ресурсів України.
менше

Наталія Баряцька

СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ-ГЕОЛОГ, ДОКТОР ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУК
Має 20-річний досвід роботи в галузі геології. Наталія займалася прогнозуванням, геологорозвідкою
читати далі
і геолого-економічною оцінкою золотополіметалевим, літієвих, рідкіснометалевих, розсипних і корінних титанових родовищ й пошуками урану в Україні, Мексиці, США, Гвінеї та ін. Також вона спеціалізується на апробації та затвердженні ресурсів і запасів рудних родовищ в Державній комісії України по запасах корисних копалин. На даний час Наталія займається геологічною інтерпретацією, геостатистичним аналізом і розробкою нових програм буріння для Клинцівського родовища. Вона також розробляє 3D модель родовища з використанням програмного забезпечення Micromine, бере участь в оцінці мінеральних ресурсів і звітності відповідно до міжнародних стандартів (JORC і NI 43-101).
менше

Клинцівське родовище

НАША МІСІЯ

Ми прагнемо стати однією з найбільших золотодобувних компаній Європи, а також найбільшим роботодавцем для місцевого населення району та області. Компанія працює над створенням ефективного сучасного виробництва використовуючи інноваційні технології по автоматизації виробництва і збільшення продуктивності.

ПРОЄКТИ І ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТ